دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی
کد دوره : ۹۱۴۰۰۴۱۲

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
دوره آموزشی تولید محتوای الکترونیکی
کد دوره : ۹۲۰۰۲۴۱۴

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
دوره آموزشی , آموزش و توسعه فرهنگ نماز
کد دوره : ۹۲۵۰۳۰۰۶

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
دوره آموزشی اخلاق حرفه ای در مدرسه
کد دوره : ۹۱۳۰۱۲۶۵

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
دوره آموزشی مهارت های نوشتن
کد دوره : ۹۹۵۰۵۶۴۶

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
دوره آموزشی تفکر انتقادی
کد دوره : ۹۱۴۰۱۴۱۴

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
دوره هم‌افزایی مهارت های پژوهشی (مقدماتی)
کد دوره : ۹۹۵۰۶۱۵۲

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
دوره آموزشی درس پژوهی
کد دوره : ۹۹۵۰۶۱۱۷

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.
منشور حقوق شهروندی
کد دوره : 99505924

کد رشته ی شغلی خود را انتخاب کنید

تنها برای رشته ها ی شغلی 101 و 102 نمره درس در سامانه ضمن خدمت (ltms) ثبت خواهد شد و برای سایر رشته های شغلی , گواهی نامه موسسه شهید مهدوی صادر می شود

آیا این دوره را قبلا گذرانده اید؟

توجه : در صورتی که قبلا این دوره را گذرانده اید گواهی ضمن خدمت مجدد برای شما صادر نخواهد شد و تنها گواهی نامه موسسه شهید مهدوی به شما عطا خواهد شد.

دوره های آموزشی مجازی موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی

قابل ثبت در سامانه ltms

دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه فرهنگیان سراسر کشور

آموزش های مجازی با هدف ارتقای سطح علمی و مهارتی همه فرهنگیان میهن عزیزمان ،با بالاترین کیفیت، صرف کمترین زمان برای آموزش و هزینه های بسیار اندک ارائه می گردد

اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۲۸.۸۰۰ تومان

دوره برنامه ریزی توسعه فردی برای کسانی است که :
می خواهند مسیر شغلی مناسب خود را پیدا کنند.
به دنبال پیشرفت و یادگیری هستند.
از وضع موجود راضی نیستند و افق های دورتر و بالاتری را جستجو و دنبال می کنند .
می خواهند همه ظرفیت و استعداد خود را در مسیر مناسب به کار گیرند.
تصمیم جدی دارند تا تغییر دهند و تغییر کنند.

مدرس: جناب آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی دارای دکترای مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی
سر فصل های دوره آموزشی :
مدیریت برخود
عوامل موثر بر موفقیت
توسعه موفق
مزیت رقابتی افراد
گام های اجرایی توسعه فردی
خود ارزیابی
کد دوره آموزشی : ۹۱۴۰۰۴۱۲
مدت زمان دوره آموزشی : ۲۴ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۱۹۲۰۰ تومان

این دوره برای کسانی است که می خواهند :
با نماز، ساده ترین و کامل ترین راه بندگی خداوند را بجا آورند
با نماز، راه درست زندگی را بیابند و دیگران را به این راه تشویق کنند

مدرس: حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد سید جواد بهشتی
سر فصل های دوره آموزشی :
نماز در ادیان دیگر
نماز در اسلام
ویژگی های نماز مطلوب
وظایف ما در قبال نماز
مخالفان نماز
مسئولیت نماز بر عهده کیست
همراهان نماز (همراهان عقیدتی )
همراهان نماز (همراهان اخلاقی )
همراهان نماز اجتماعی
اثار نماز
آثار نماز جماعت
چهل حدیث درباره درباره نماز
کد دوره آموزشی : ۹۲۵۰۳۰۰۶
مدت زمان دوره آموزشی : ۱۶ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۲۴۰۰۰ تومان

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه ویژه افرادی است که می خواهند
با فضیلت ها و مسئولیت های اخلاقی افراد شاغل در مدرسه آشنا می شوند.
رشد اخلاقی مدرسه را به عنوان رویکرد اساسی در مدرسه جستجو می کنند
به دنبال محقق کردن ارزش هایی هستند که باید در مدرسه حفظ و اشاعه نمود.

مدرس: جناب آقای دکتر فرامرز قراملکی
سر فصل های دوره آموزشی :
انگاره ما از تعلیم و تربیت
رهیافت های اخلاق حرفه ای
الگوی رشد اخلاقی در مدرسه
ارتباط معلم با دانش آموز
بازانگاری و اصلاح انگاره ها
منشور اخلاقی
کد دوره آموزشی : ۹۱۳۰۱۲۶۵
مدت زمان دوره آموزشی : ۲۰ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۲۸۸۰۰ تومان

این دوره برای کسانی است که می خواهند :
یکی از ضروری ترین نیازهای بشری یعنی نوشتن را بشناسند
با نگرشهای جدید به نوشتن در دوره معاصر آشنا شوند
روشهایی ساده برای شروع نوشتن را یاد بگیرند
از توصیه های جهانی به نویسندگی مطلع شوند

مدرس: جناب آقای مهندس دهریزی (شاعر ‌, نویسنده , مدرس آموزش نوشتن)
سر فصل های دوره آموزشی :
ضرورت نوشتن
عبور از موانع نوشتن
روشهای ساده برای شروع نوشتن
بازنگری نوشته
و ...
کد دوره آموزشی : ۹۹۵۰۵۶۴۶
مدت زمان دوره آموزشی : ۲۴ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۱۹۲۰۰ تومان

این دوره برای کسانی است که :
نیازمند آن هستند که در زندگی خود درست فکر کنند و درست تصمیم گیری کنند
می خواهند تحت تاثیر تبلیغات فریبنده قرار نگیرند و در داد و ستد، فریب کلاه برداران را نخورند
پی برده اند که داشتن تفکر انتقادی برای دبیران، دانش آموزان و اولیای آنها، مفید و کارآمد است

مدرس : دکتر سعید انواری (دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی و مولف کتاب درسی منطق دبیرستان)
مدرس: دکتر اکبر سلطانی (استاد دانشگاه تهران و مترجم کتاب های تفکر نقاد)
سر فصل های دوره آموزشی :
معرفی تفکر نقادانه
مغالطات لفظی
چیستی و انواع استدلال
انواع استدلال‌های استقرایی
تفاوت تبیین و استدلال
پیش فرض‌ها و لوازم استدلال
کد دوره آموزشی : ۹۱۴۰۱۴۱۴
مدت زمان دوره آموزشی : ۱۶ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۵۷۶۰۰ تومان

دوره تولید محتوای الکترونیکی ویژه افرادی است که :
می خواهند از تکنولوژی روز آموزشی، با صرف کمترین زمان بهره مند شوند.
می خواهند از نرم افزار های ساده محتوای آموزشی مناسب تولید کنند
به دنبال یادگیری پویا و ایجاد انگیزه در دانش آموزان هستند

مدرس: گروه تولید محتوا
سر فصل های دوره آموزشی :
آموزش مقدماتی Word
آموزش مقدماتی Photoshop
آموزش مقدماتی Powerpoint
آموزش تخصصی Word
آموزش تخصصی Photoshop
آموزش ساخت محتوای تعاملی
کد دوره آموزشی : ۹۲۰۰۲۴۱۴
مدت زمان دوره آموزشی : ۴۸ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۲۸۸۰۰ تومان
مدرس : سرکار خانم دکتر فریدونی
سر فصل های دوره آموزشی :
تعریف و تبیین مفهوم اقدام پژوهی
مقایسه اقدام پژوهی با درس پژوهی
شرح کامل مراحل اقدام پژوهی
آموزش کامل شیوه های استاندارد تجزیه و تحلیل در اقدام پژوهی
آموزش نحوه مستندسازی اقدام پژوهی
نکات طلایی اجرای یک پروژه موفق
کد دوره آموزشی : ۹۹۵۰۶۱۵۲
مدت زمان دوره آموزشی : ۲۴ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۲۱۶۰۰ تومان
مدرسین : جناب آقای دکتر رضا ساکی - جناب آقای دکتر منوچهر فضلی خانی
سر فصل های دوره آموزشی :
معلم پژوهنده
اهمیت و ضرورت درس پژوهی
نقش عوامل اجرایی در درس پژوهی
مروری بر چرخه درس پژوهی
مهارت ها و صلاحیتهای معلمان ...
کد دوره آموزشی : ۹۹۵۰۶۱۱۷
مدت زمان دوره آموزشی : ۱۸ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر
اتمام تخفیف
هزینه قابل پرداخت
۷۲۰۰ تومان
مدرس : دکتر مسعود سلیانی
سر فصل های دوره آموزشی :
حق جبران خسارات وارده به مردم در اثر قصور دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها
حق دادخواهی اداری
حق رفاه و تامین اجتماعی
حق دسترسی به مقامات و ماموران اداری
حق اقتصاد شفاف ورقابتی
حق برخورداری از رفتار محترمانه
کد دوره آموزشی : ۹۹۵۰۵۹۱۱
مدت زمان دوره آموزشی : ۶ ساعت
نحوه برگزاری : به صورت مجازی
قابل ثبت در سامانه ltms
صدور گواهینامه معتبر