درس‌های موجود

روش ها و فنون تدریس - کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۲ رونوشت 1

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع ثبت نام ۱۵ اردیبهشت ...

روش ها و فنون تدریس - کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۲

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع ثبت نام ۱۵ اردیبهشت ...

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین - کددرس :91402095

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع ثبت نام ۱۵ اردیبهشت ...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره : 91402409

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - اردیبهشت 98

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414- اردیبهشت 98...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 - اردیبهشت 98

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره:1...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - اردیبهشت 98 - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۱ ا...

درس پژوهی کد دوره 99506117 - اردیبهشت 98

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 -اردیبهشت 98

شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷پایان ثبت نام در دوره ۳۰ بهمن ماه 97---...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 - اردیبهشت 98

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره:14 اسفندما...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009- اردیبهشت ماه 98

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 -اردیبهشت ماه 98

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 -اردیبهشت ماه 98

شروع دوره: ۱ اسفند۹۷پایان ثبت نام در دوره 31 فروردین ماه ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 - اردیبهشت98

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 - اردیبهشت98

شروع دوره:1اردیبهشت98پایان ثبت نام در دوره 31 اردیبهشت ما...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911- اردیبهشت 98

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

آداب و اسرار نماز - کد دوره 92504036 - پائیز 98

دوره آموزشی "آداب و اسرار نماز" کد دوره 92504036مدت دوره : 28 ...

روش ها و فنون تدریس - کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲ -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریسکد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲مدت دور...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره 91402409 -پائیز و زمستان 98

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

سند تحول بنیادی - کددرس :91402095-پائیز و زمستان 98

با کد دوره 91402095مدت دوره : 16 ساعت مدرس : جناب اقای دکتر ص...

حقوق شهروندی در نظام اداری کد دوره 99505911-پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری"با کد 99505911 و  8 ...

منشور حقوق شهروندی کد دوره 99505924 -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646-پائیز و زمستان 98

قابل ثبت در سامانه‎ LTMS ‎‏ویژه آموزگاران و دبیران محتر...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006-پائیز و زمستان 98

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009 -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره :...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره : ابتدای ه...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 - پائیز و زمستان98

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

درس پژوهی -کد دوره 99506117 - 18 ساعت

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهی کد دوره : 99506117 مدت دوره : 18...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره :...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 -پائیز و زمستان 98

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414- اردیبهشت 98

دوره اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان قوه قضائیه

برنامه زمانبندی دوره دوره آموزشی اخلاق حرفه ای ...

آداب و اسرار نماز - کد دوره 92504036 - خردادماه 98

دوره آموزشی "آداب و اسرار نماز" کد دوره 92504036مدت دوره : 28 ...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 -خردادماه98

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره:1 خردادما...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009- خردادماه 98

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 - خردادماه 98

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 - خردادماه 98

شروع دوره: ۱ خردادماه 98پایان ثبت نام در دوره 31 خردادماه ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 - خردادماه 98

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 - خردادماه 98

شروع دوره:1 خردادماه 98پایان ثبت نام در دوره 31 خردادماه 9...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911- خردادماه 98

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 - خردادماه 98

شروع دوره:1خردادماه 98پایان ثبت نام در دوره ۳1  خردادماه...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - خردادماه 98 - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۱ خ...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 - خرداد ماه 98

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره:1...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - خردادما98

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414- اردیبهشت 98...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 -مهرماه 98

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 - مهر ماه 98

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره: ۱ مهر 98پا...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 -مهرماه 98

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره: ...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - کد دوره 91401522- مهرماه 98

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۱ م...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009- مهرماه 98

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646- مهرماه98

شروع دوره: ۱ مهرماه 98پایان ثبت نام در دوره ۳۰ مهرماه 98----...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - نیمه دوم مهر ماه96

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 بهمن ماه 96

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 دی ماه 96

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 فروردین ماه 97

آموزش مبانی نرم افزارهای  " Word و Powerpoint  و photoshop ،جستجو د...

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

دوره آموزش و پرورش سند تحول بنیادینکد دوره : 9140209516 ساعت ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006

شروع ثبت نام : 02 آبان ماه 96شروع دوره:  02 آبان ماه 96تاریخ ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 بهمن ماه 96

شروع ثبت نام : 26 دی ماه 96شروع دوره : 26 دی ماه 96پایان دوره :...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 دی ماه 96

شروع ثبت نام : 4 دی ماه 96شروع دوره:  4 دی ماه 96تاریخ برگزا...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

بدو خدمت معلمان کد دوره 91402409 آبان 96 پایگاه علم و پرواز

کد دوره : 91402409مدت دوره :54 ساعتشروع دوره :21 آبان ماه 96پایا...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 - نیمه دوم مهر ماه96

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 اسفندماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 بهمن ماه 96

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 دی ماه 96

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 فروردین ماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 فروردین 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265

شروع ثبت نام : 02 آبان ماه 96شروع دوره:  02 آبان ماه 96تاریخ ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 بهمن ماه 96

شروع ثبت نام : 26 دی ماه 96شروع دوره : 26 دی ماه 96پایان دوره :...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 دی ماه 96

شروع ثبت نام : 4 دی ماه 96شروع دوره:  4 دی ماه 96تاریخ برگزا...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646

شروع ثبت نام : 9 آبان ماه 96شروع دوره : 16 آبان ماه 96پایان د...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 بهمن ماه 96

شروع ثبت نام : 26 دی ماه 96شروع دوره : 26 دی ماه 96پایان دوره :...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 دی ماه 96

شروع ثبت نام : 10 دی ماه 96شروع دوره : 10 دی ماه 96پایان دوره ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 فروردین ماه 97

شروع ثبت نام : 28 بهمن ماه 96شروع دوره : 28 بهمن ماه 96پایان د...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646- اسفند97

شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷پایان ثبت نام در دوره ۳۰ بهمن ماه 97---...

درس پژوهی کد دوره 99506117 اردیبهشت ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 اردیبهشت 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 اردیبهشت 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 25 ار...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 اردیبهشت 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 ار...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 اردیبهشت ماه 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 21 ار...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 اردیبهشت ماه 97

شروع ثبت نام : 22 فروردین ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 14 ار...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 اردیبهشت 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - اردیبهشت 97

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 اردیبهشت 97ش...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - خرداد 97

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 خرداد 97شرو...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 خرداد 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 خرداد 97

شروع ثبت نام : 25 اردیبهشت ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 20 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 نیمه دوم اردیبهشت 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 خرداد 97

شروع ثبت نام : 24 اردیبهشت ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 18 خ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 نیمه دوم اردیبهشت ماه 97

شروع ثبت نام : 14 اردیبهشت ماه 97شروع دوره : 14 اردیبهشت ماه...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 خرداد ماه 97

شروع ثبت نام : 22 اردیبهشت ماه 97شروع دوره:  22 اردیبهشت ما...

درس پژوهی کد دوره 99506117 خرداد ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 مرداد 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 مرداد 97

شروع ثبت نام : 21 خرداد ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 مردا...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 مرداد ماه 97

شروع ثبت نام : 13 خرداد ماه 97شروع دوره:  13 خرداد ماه 97پایا...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 مرداد 97

شروع ثبت نام : 13 خرداد ماه 97شروع دوره:  13 خرداد ماه 97پایا...

درس پژوهی کد دوره 99506117 مرداد ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 مرداد 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 مرداد ماه 97

شروع ثبت نام : 9  خرداد ماه 97شروع دوره:  10 خرداد ماه 97پای...

محتوای ازمون انتخاب و انتصاب مدیران

دوره "انتخاب و انتصاب مدیران"شامل چهار دوره : مبانی برن...

انتخاب و انتصاب مدیران - سال تحصیلی 97-98

دوره "انتخاب و انتصاب مدیران"شامل چهار دوره : مبانی برن...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره:  8 ...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره:...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره:...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره:  8 اردیبه...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 شهریور 97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 شهریور 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 شهریور97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 شهریور ماه 97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 شهریور97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

درس پژوهی کد دوره 99506117 شهریور ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 شهریور 97

شروع دوره:  10 خرداد ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 25 شهریو...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 شهریور97

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 مهر ماه 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 مهر ماه 97

شروع دوره: ۷ مهر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۲۵ مهر ماه ۹۷---...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 مهر ماه 97

شروع دوره:  10 شهریور ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 23 شهریو...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 مهر ماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

درس پژوهی کد دوره 99506117 مهر ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 مرداد 97

شروع دوره:  10 خرداد ماه 97پایان ثبت نام در دوره : 25 شهریو...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 مهر ۹۷

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009 آبان و اذر 97

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - کد دوره 91401522 آبان و اذر 97

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۲۰...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 آبان و اذر 97

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره: ...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 آبان و اذر 97

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره: ۲۰  آبان ...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 آبان و اذر 97

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

درس پژوهی کد دوره 99506117 آبان و اذر 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 آبان و اذر 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 آبان و اذر 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 آبان و اذر 97

شروع دوره: ۲۰  آبان ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۱۳ آذر ماه 9...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره : 91402409

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

سند تحول بنیادی - کد درس :91402095

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع دوره:  1 دی ماه 97پایا...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 دی ماه 97

شروع دوره: ۱۵ آذر ۹۷پایان ثبت نام در دوره : ۳۰ دی ماه 97-----...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 ویژه فنی و حرفه ای

شروع دوره: 15 بهمن 97پایان ثبت نام در دوره 20 فروردین ماه --...

برگزاری دوره آموزشی "حقوق شهروندی"‏ ویژه "پرسنل دانشگاه فنی حرفه ای"

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646

شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷پایان ثبت نام در دوره ۳۰ بهمن ماه 97---...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۱ ب...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 دی ماه 97

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره: ...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 بهمن ماه 97

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 بهمن ماه 97

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 دی 97

شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷پایان ثبت نام در دوره ۳۰ بهمن ماه 97---...

درس پژوهی کد دوره 99506117 دی ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 بهمن ماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 دی ماه 97

شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷پایان ثبت نام در دوره ۳۰ بهمن ماه 97---...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911 بهمن ماه 97

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

دوره اخلاق حرفه ای در مدرسه - کد دوره 91301265 بهمن ماه 97

شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷پایان ثبت نام در دوره ۳۰ بهمن ماه 97---...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 اسفندماه 97

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 اسفندماه 97

شروع دوره: ۱ اسفند۹۷پایان ثبت نام در دوره 31 فروردین ماه ...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 اسفندماه 97

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009- اسفندماه 97

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

درس پژوهی کد دوره 99506117 اسفند ماه 97

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...