درس‌های موجود

محور مهارت های فردی و اجتماعی (تفكر انتقادی) - کد دوره : 99506240 - مدت دوره: 12 ساعت

صدور گواهینامه---------------------------------------شرایط شرکت در آزمو...

اخلاق حرفه ای - مدت دوره : 8 ساعت - کد دوره : 99506869

به اطلاع دانش پذیران محترم میرساند؛12جلسه آموزشی در این...

اقدام پژوهی - کد دوره : 91401409 - مدت دوره:24 ساعت

دوره آموزشی " اقدام پژوهی"با کد دوره :91401409بازه برگزاری آ...

اصول طراحی آموزشی- مدت دوره: 16ساعت -کد دوره: 91400457

طراحی آموزشیکد دوره 91400457 مدت دوره 16ساعتبازه برگزاری آ...

روانشناسی تربیتی - کددوره: 91401177-مدت دوره:24 ساعت

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «روانشناسی تربیتی» با...

آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدرسه - کد دوره: 91400412- مدت دوره: 24 ساعت

آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدرسه (برنامه ریزی توسعه...

قوانین، آیین نامه و مقررات بیمه در آموزش و پرورش - مدت دوره : 8 ساعت - کد دوره : 9950589

تابلو اعلانات دورهدوره آموزشی “ قوانین، آیین نامه و مق...

راهنمای عملی تهیه طرح درس- ساعت دوره :24 ساعت - کد دوره : 91400311

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «راهنمای عملی نگارش ط...

روش ها و فنون تدریس - مدت دوره : 24 ساعت- کد دوره 91400312

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریسکد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲مدت دور...

حقوق شهروندی در نظام اداری- مدت دوره : 8 ساعت- کد دوره 99505911

دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری"کد دوره: 99505911 م...

منشور حقوق شهروندی کد دوره 99505924 - مدت دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی "منشور حقوق شهروندی" کد دوره 99505911  مدت دور...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 - مدت دوره : 16 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

مهارت های تفکر و حل مسئله (تفكر انتقادی) - کد دوره : 91401414- ساعت دوره : 16ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009 - ساعت دوره: 12 ساعت

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره :...

ارزشیابی کیفی - توصیفی - کد دوره : 91400715 - مدت دوره : 20 ساعت

به اطلاع میرساند دوره «ارزشیبابی کیفی - توصیفی» با کد د...

مقاله نویسی ( هم افزایی مهارت های پژوهشی سطح مقدماتی) - مدت دوره: 24 ساعت - کد دوره: 99506152

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

تولید محتوای الکترونیکی - مدت دوره : 48 ساعت- کد دوره 92002414

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

آموزش و پرورش پیش دبستان کد دوره : 91400413 - مدت دوره: 16 ساعت

 با سلامبه اطلاع میرساند دوره «آموزش و پرورش پیش دبستا...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 - ساعت دوره:20 ساعت

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”بازه برگزا...

برنامه درسی ملی- کد دوره : 91706344 - ساعت دوره: 30 ساعت

دوره آموزشی "برنامه درسی ملی"بازه برگزاری آزمون : پس از ...

درس پژوهی - مدت دوره : 18 ساعت -کد دوره 99506117

دوره آموزشی درس پژوهی کد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ساعتش...

مدیریت كلاس درس - مدت دوره : 32 ساعت - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522صدور گواهینا...

نظارت و راهنمایی تعلیماتی- ساعت دوره: 24 ساعت - کد: 91402036

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

مهارت های نوشتن ساعت دوره: 24 ساعت - کد دوره 99505646

ویژه آموزگاران و دبیران محترم مدارسمدت زمان دوره:۲۴ سا...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره 91402409 - 54 ساعت

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین-ساعت دوره: 16 ساعت - کد دوره :91402095

با کد دوره 91402095مدت دوره : 16 ساعت مدرس : جناب اقای دکتر ص...

رهبری آموزشی - مدت دوره : 24 ساعت - کد دوره : 91400479

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

اخلاق فردی،اجتماعی اداری -کد دوره: 91301265 - ساعت دوره: 20 ساعت

بازه برگزاری آزمون : پس از مشاهده فیلم دورهدر صورت نیاز ...

اقدام پژوهی - کد دوره : 91401409 - مدت دوره:24 ساعت

دوره آموزشی " اقدام پژوهی"با کد دوره :91401409بازه برگزاری آ...

مقدمات مدیریت آموزشگاهی - مدت دوره : 24 ساعت- کد دوره: 91401515

دوره : آیین نگارش و مکاتبات ادرای  مدت دوره: 24 ساعت  کد ...

آیین نگارش و مکاتبات اداری- مدت دوره: 24 ساعت -کد دوره: 91005610

دوره : آیین نگارش و مکاتبات اداری مدت دوره: 24 ساعت  کد د...

آداب و اسرار نماز - کد دوره 92504036 - مدت دوره: 28 ساعت

دوره آموزشی "آداب و اسرار نماز" کد دوره 92504036مدت دوره : 28 ...

نظارت و راهنمایی تعلیماتی- کد: 91402036 - ساعت دوره: 24 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

رهبری آموزشی - کد دوره : 91400479مدت دوره : 24 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

درس پژوهی -کد دوره 99506117 - مدت دوره : 18 ساعت

درس پژوهی کد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ساعتشروع دوره : اب...

دوره آموزشی مدیریت کلاس درس - مدت دوره :32 ساعت - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس درس”با کد دوره 91401522شروع دوره...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 - مدت دوره : 20 ساعت

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره :...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 - مدت دوره:24 ساعت

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره : ابتدای ه...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مدت دوره : 12 ساعت - کد دوره : 91401009

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره :...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)- مدت دوره: 24 ساعت - کد دوره : 99506152

دوره آموزشی "مقاله نویسی ( هم افزایی مهارت های پژوهشی سط...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

محور مهارت های فردی و اجتماعی (تفكر انتقادی) - کد دوره : 99506240 - مدت دوره: 12 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز - مدت دوره : 16 - کد دوره 92503006

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

مهارت های نوشتن - کد دوره 99505646 - مدت دوره :24 ساعت

قابل توجه کارکنان محترم رسمی مدارس دولتی:برای حصول اطم...

منشور حقوق شهروندی کد دوره 99505924 - مدت دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

حقوق شهروندی در نظام اداری -کد دوره 99505911-مدت دوره : 8 ساعت

دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری"با کد 99505911 و  8 ...

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین - مدت دوره : 16 ساعت - کد درس: 91402095

با کد دوره 91402095مدت دوره : 16 ساعت مدرس : جناب اقای دکتر ص...

روش ها و فنون تدریس - کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲ - مدت دوره: 24 ساعت

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس کد دوره:  ۹۱۴۰۰۳۱۲مدت د...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره 91402409 -مدت دوره : 54 ساعت

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی- 30 ساعت - کد دوره : 91100607

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی چهارم ابتدایی- 30 ساعت - کد دوره : 91100505

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی سوم ابتدایی- 30 ساعت - کددوره : 91100420

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی دوم ابتدایی- کد دوره : 91100314- 32 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی اول ابتدایی- 34 ساعت- کد دوره: 91100204

صدور گواهینامه شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام ...

قوانین، آیین نامه و مقررات بیمه در آموزش و پرورش - کد دوره : 99505897 - مدت دوره : 8 ساعت

تابلو اعلانات دورهدوره آموزشی “ قوانین، آیین نامه و مق...

راهنمای علمی نگارش طرح درس -مدت دوره : 24 ساعت - کد دوره : 91400311

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «راهنمای علمی نگارش ط...

آموزش و پرورش پیش دبستان کد دوره : 91400413 - 16 ساعت

 با سلامبه اطلاع میرساند دوره «آموزش و پرورش پیش دبستا...

اصول طراحی آموزشی- کد دوره: 91400457 - مدت دوره: 16ساعت

طراحی آموزشیکد دوره 91400457 مدت دوره 16ساعتشروع دوره : ابت...

روانشناسی تربیتی - کددوره: 91401177- مدت دوره: 24 ساعت

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «روانشناسی تربیتی» با...

ارزشیابی کیفی - توصیفی - مدت دوره : 20 ساعت- کد دوره : 91400715

ارزشیابی کیفی - توصیفیکد دوره 91400715مدت دوره 20 ساعتصدور گ...

قوانین، مقررات و آئین نامه های خاص مدارس غیر دولتی - کد دوره: 91707374 - 16ساعت

دوره آموزشی “آیین نامه اجرایی و آیین نامه  استقرار مدا...

دوره آموزشی ........... با کد دوره 9912345

دوره آموزشی .....کد دوره : 9912345مدت دوره:15 ساعت

بدو خدمت معلمان _ کد دوره 91402409 -

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با کد ...

درس پژوهی کد دوره 99506117 -

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهی کد دوره : 99506117 مدت دوره : 18...