درس‌های موجود

دوره بدوخدمت معلمان - آنلاین- 99/02/02

برنامه زمانبندی دوره 

فرایند برنامه ریزی تکالیف درسی دانش آموزان

بسمه تعالی هیچ راهی برتر از تحقیق و حقیقت جویی نیست. ام...

مقدمات مدیریت آموزشگاهی - مدت دوره : 24 ساعت- کد دوره: 91401515

دوره : آیین نگارش و مکاتبات ادرای  مدت دوره: 24 ساعت  کد ...

آیین نگارش و مکاتبات اداری- مدت دوره: 24 ساعت -کد دوره: 91005610

دوره : آیین نگارش و مکاتبات اداری مدت دوره: 24 ساعت  کد د...

آداب و اسرار نماز - کد دوره 92504036 - مدت دوره: 28 ساعت

دوره آموزشی "آداب و اسرار نماز" کد دوره 92504036مدت دوره : 28 ...

نظارت و راهنمایی تعلیماتی- کد: 91402036 - ساعت دوره: 24 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

رهبری آموزشی - کد دوره : 91400479مدت دوره : 24 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

درس پژوهی -کد دوره 99506117 - مدت دوره : 18 ساعت

درس پژوهی کد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ساعتشروع دوره : اب...

دوره آموزشی مدیریت کلاس درس - مدت دوره :32 ساعت - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس درس”با کد دوره 91401522شروع دوره...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 - مدت دوره : 20 ساعت

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره :...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 - مدت دوره:24 ساعت

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره : ابتدای ه...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مدت دوره : 12 ساعت - کد دوره : 91401009

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره :...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)- مدت دوره: 24 ساعت - کد دوره : 99506152

دوره آموزشی "مقاله نویسی ( هم افزایی مهارت های پژوهشی سط...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

محور مهارت های فردی و اجتماعی (تفكر انتقادی) - کد دوره : 99506240 - مدت دوره: 12 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز - مدت دوره : 16 - کد دوره 92503006

شروع دوره : ابتدای هر ماهمهلت ثبت نام : یکم الی سی ام هر ...

مهارت های نوشتن - کد دوره 99505646 - مدت دوره :24 ساعت

قابل توجه کارکنان محترم رسمی مدارس دولتی:برای حصول اطم...

منشور حقوق شهروندی کد دوره 99505924 - مدت دوره: 6 ساعت

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

حقوق شهروندی در نظام اداری -کد دوره 99505911-مدت دوره : 8 ساعت

دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری"با کد 99505911 و  8 ...

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین - مدت دوره : 16 ساعت - کد درس: 91402095

با کد دوره 91402095مدت دوره : 16 ساعت مدرس : جناب اقای دکتر ص...

روش ها و فنون تدریس - کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲ - مدت دوره: 24 ساعت

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس کد دوره:  ۹۱۴۰۰۳۱۲مدت د...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره 91402409 -مدت دوره : 54 ساعت

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

تحلیل محتوای ریاضی پنجم ابتدایی- 30 ساعت - کد دوره : 91100607

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی چهارم ابتدایی- 30 ساعت - کد دوره : 91100505

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی سوم ابتدایی- 30 ساعت - کددوره : 91100420

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی دوم ابتدایی- کد دوره : 91100314- 32 ساعت

شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام : یکم الی سی ام ...

تحلیل محتوای ریاضی اول ابتدایی- 34 ساعت- کد دوره: 91100204

صدور گواهینامه شروع دوره : ابتدای هر ماه مهلت ثبت نام ...

قوانین، آیین نامه و مقررات بیمه در آموزش و پرورش - کد دوره : 99505897 - مدت دوره : 8 ساعت

تابلو اعلانات دورهدوره آموزشی “ قوانین، آیین نامه و مق...

راهنمای علمی نگارش طرح درس -مدت دوره : 24 ساعت - کد دوره : 91400311

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «راهنمای علمی نگارش ط...

آموزش و پرورش پیش دبستان کد دوره : 91400413 - 16 ساعت

 با سلامبه اطلاع میرساند دوره «آموزش و پرورش پیش دبستا...

اصول طراحی آموزشی- کد دوره: 91400457 - مدت دوره: 16ساعت

طراحی آموزشیکد دوره 91400457 مدت دوره 16ساعتشروع دوره : ابت...

روانشناسی تربیتی - کددوره: 91401177- مدت دوره: 24 ساعت

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «روانشناسی تربیتی» با...

ارزشیابی کیفی - توصیفی - مدت دوره : 20 ساعت- کد دوره : 91400715

ارزشیابی کیفی - توصیفیکد دوره 91400715مدت دوره 20 ساعتصدور گ...

قوانین، مقررات و آئین نامه های خاص مدارس غیر دولتی - کد دوره: 91707374 - 16ساعت

دوره آموزشی “آیین نامه اجرایی و آیین نامه  استقرار مدا...

دوره آموزشی ........... با کد دوره 9912345

دوره آموزشی .....کد دوره : 9912345مدت دوره:15 ساعت

بدو خدمت معلمان _ کد دوره 91402409 -

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با کد ...

درس پژوهی کد دوره 99506117 -

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهی کد دوره : 99506117 مدت دوره : 18...

روش ها و فنون تدریس - کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۲ رونوشت 1

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع ثبت نام ۱۵ اردیبهشت ...

روش ها و فنون تدریس - کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۲

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع ثبت نام ۱۵ اردیبهشت ...

آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین - کددرس :91402095

دوره آموزشی "سند تحول بنیادین"شروع ثبت نام ۱۵ اردیبهشت ...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره : 91402409

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414 - اردیبهشت 98

دوره تولید محتوای الکترونیکی - کد دوره 92002414- اردیبهشت 98...

سازمان و قوانین آموزش و پرورش - کد دوره 91400482 - اردیبهشت 98

دوره آموزشی “سازمان و قوانین آموزش و پرورش”شروع دوره:1...

دوره آموزشی مدیریت کلاس - اردیبهشت 98 - کد دوره 91401522

دوره آموزشی “مدیریت کلاس”با کد دوره 91401522شروع دوره: ۱ ا...

درس پژوهی کد دوره 99506117 - اردیبهشت 98

دوره آموزشی-مجازی درس پژوهیکد دوره : 99506117 مدت دوره : 18 ...

تفکر انتقادی - کد دوره : 91401414 -اردیبهشت 98

شروع دوره: ۱ بهمن ۹۷پایان ثبت نام در دوره ۳۰ بهمن ماه 97---...

مبانی برنامه ریزی درسی کد دوره : 91400496 - اردیبهشت 98

دوره آموزشی "مبانی برنامه ریزی درسی"شروع دوره:14 اسفندما...

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی کد دوره : 91401009- اردیبهشت ماه 98

دوره آموزشی “اصول و فنون مشاوره و راهنمایی”شروع دوره: ...

دوره هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی) کد دوره : 99506152 -اردیبهشت ماه 98

دوره آموزشی "هم افزایی مهارت های پژوهشی(سطح مقدماتی)"با ...

آموزش و توسعه فرهنگ نماز کد دوره 92503006 -اردیبهشت ماه 98

شروع دوره: ۱ اسفند۹۷پایان ثبت نام در دوره 31 فروردین ماه ...

برنامه ریزی توسعه فردی - کد دوره: 91400412 - اردیبهشت98

دوره آموزشی برنامه ریزی توسعه فردی (آموزش و بهسازی مناب...

مهارت های نوشتن کد دوره 99505646 - اردیبهشت98

شروع دوره:1اردیبهشت98پایان ثبت نام در دوره 31 اردیبهشت ما...

حقوق شهروندی کد دوره 99505911- اردیبهشت 98

دوره آموزشی "حقوق شهروندی"با ارایه دو کد دوره آموزشیبا ...

آداب و اسرار نماز - کد دوره 92504036 - پائیز 98

دوره آموزشی "آداب و اسرار نماز" کد دوره 92504036مدت دوره : 28 ...

روش ها و فنون تدریس - کد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲ -پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی روش ها و فنون تدریسکد دوره ۹۱۴۰۰۳۱۲مدت دور...

بدو خدمت معلمان _ کد دوره 91402409 -پائیز و زمستان 98

 با سلام به اطلاع میرساند دوره «بدو خدمت معلمان» با ک...

سند تحول بنیادی - کددرس :91402095-پائیز و زمستان 98

با کد دوره 91402095مدت دوره : 16 ساعت مدرس : جناب اقای دکتر ص...

حقوق شهروندی در نظام اداری کد دوره 99505911-پائیز و زمستان 98

دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری"با کد 99505911 و  8 ...